Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Smrdutá

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko

Přírodní rezervace Smrdutá (6,5137ha) se nachází na prudkém jihozápadním svahu a kolem vrcholu stejnojmenné hory (750m n.m.) vnadmořské výšce 530-750m nad státní silnicí Chvalčov - Tesák, asi 1,5 km západně od rekreačního střediska na Tesáku. Svah má zde místy sklon až 55°. Chrání přirozený ekosystém svahového suťového lesa v submontánním stupni, lesní společenstva lipových javořin a bučin (jeden z nejlépe zachovaných porostů Hostýnských vrchů) skarpatskou květenou vpodrostu a...

Více

Kelčský Javorník - Přírodní rezervace

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko

Přírodní rezervace Kelčský Javorník leží na příkrém severním úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčském Javorníku (864,7 m) asi 3,5 km západně od obce Rajnochovice. Nachází se vnadmořské výšce 522 - 864 m a strmý a suťový svah je zde rozčleněn několika hluboce zaříznutými koryty potoků. Vegetaci přírodní rezervace Kelčský Javorník tvoří společenstva květnatých bučin a suťových lesů. Ve stromovém patře převládá javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus...

Více

Čerňava - Přírodní rezervace

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko

Přírodní rezervaci Čerňava (18,13 ha) nalezneme na severovýchodním svahu vrchu Čerňava (843,8 m) v Hostýnských vrších, na východním úbočí této hory se sklonem svahu až 45°, (levý údolní svah Rosošného potoka), v nadmořské výšce 570-730 m, 4 km jihozápadně od obce Rajnochovice, asi 1,5 km severozápadně od rekeačního střediska na Tesáku. Na dolním okraji rezervace na Rosošném potoce se nachází malá vodní nádrž, tzv. klauza, která sloužila v minulosti k zadržování vody pro plavení dřeva do...

Více

Sochová - Přírodní rezervace

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko

Přírodní rezervace Sochová (16,4513 ha) zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severně až severozápadně orientovaný svah stejnojmenného vrchu s výchozy pískovců a slepenců soláňských vrstev. Nachází se vnadmořské výšce 605 až 741m, asi 3 km jihovýchodně od obce Rajnochovice. Chrání přirozený ekosystém horské květnaté jedlobučiny a svahového suťového lesa v submontánním stupni, druhová skladba a genová rozmanitost přirozeného lesního porostu s jilmem drsným, geologickými útvary a...

Více

Tesák - Přírodní rezervace

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko

Přírodní rezervaci Tesák nalezneme se na jihovýchodním svahu nedaleko vrcholu Ožiňák, vnadmořské výšce 565-650 m, asi 1km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Chrání přirozený porost jedlobučiny staré asi 180 let scharakteristickým bylinným podrostem. Jeden znejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších. Mezi stromy zde převažuje zde buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba), přimíšeny jsou javor klen a smrk ztepilý. Jsou zde bohaté porosty kapradin....

Více

Stará Hráz

Místo
Brno a okolí

Rezervace se nachází v bezprostřední blízkosti silnice z Koryčan do Stupavy, po její levé straně. Tvoří ji společenstvo přirozených květnatých bučin a jasanových olšin s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Více

Ráztoka - U mostu

Místo
Střední Morava - Haná

Rozcestí ŽTZ vedoucí na jednu stranu na Pardus a na druhou do Lukova. Rozcestník je umístěn nedaleko od pomníku partyzánovi Slávku Londovi, který zde padl v prosinci 1944.

Více

Rusava - r. cyklotras

Místo
Střední Morava - Haná

Rozcestí značených cykloturistických tras. Konkrétně místo, kde se od trasy 5038 Držková - Brusné pod Hostýnem odpojuje krátká pouze 5 km dlouhá spojka 5121 (Rusava Hadovna), která překračuje krajní hřeben Hostýnských vrchů. Po povinném stoupání následuje brutální sjezd.

Více

Rozcestí U dubu

Místo
Střední Morava - Haná

Křižovatka na hřebení pod Hrubou Malíkovou, kde se kříží MTZ vedoucí z Fryštáku na Rusavu se spojovací cyklotrasou 5121 spojující Hadovnu s Rusavou.

Více

Rozcestí Hadovna

Místo
Střední Morava - Haná

Křižovatka cyklotras. Nachází se na silnici mezi Lukovčkem Přílepy, po které prochází i cyklotrasa 5036 Dešná Holešov. Začíná zde spojovací cyklotrasa 5121, která překračuje hřeben na Rusavu.

Více

Odkazy

http://www.masvas.cz/

 

DKV

Dobrovolný svazek obcí 

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

 

Počasí

Neděle Zataženo -2/-5 °C
Pondělí Zataženo 0/-7 °C
Úterý Zataženo 1/-5 °C
Středa Jasno 3/-3 °C

Kalendář akcí