Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Kladnatá – Grapy (přírodní památka)

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Kladnatá - Grapy (62,82ha) najdeme vCHKO Beskydy, vRadhošťské hornatině, na jihozápadním úbočí pod vrcholy Kladnatá (918m) a Grapy, v nadmořské výšce 765-880m. Asi 4 km východně od centra Horní Bečvy. Jsou zde podmáčené smrčiny s pestrou mozaikou různých stanovišť - balvanitými svahy se skalními výchozy, rašeliništi a prameništi. Jsou zde chráněny různé druhy stanovišť (rašeliniště, prameniště, balvanité svahy, skalní výchozy istebňanských vrstev), na které se váže...

Více

Zubří - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Zubří (0,14ha) najdeme vCHKO Beskydy, v Rožnovské brázdě, na severním okraji obce Zubří v údolí Zuberského potoka. Tvoří ji vlhká louka v zahradě u rekreačního domku č.p. 173. Nachází se nadmořské výšce 395 m. Chrání louku s bohatou populací šafránu karpatského (Crocus heuffelianus). Koncem března až začátkem dubna zde vykvétají desítky až stovky rostlin. Výskyt šafránu je považován za původní, jedná se ojeden z mála zachovaných zbytků vminulosti rozsáhlé populace...

Více

Uherská - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památka Uherská (3,26 ha) se nachází v CHKO Beskydy, na severozápadních svazích Javorníků, na východním úbočí vrchu Žár (689 m). Leží asi 3,5 km jižně od Huslenek, nad údolím potoka Uherská. Chrání zachovalou ukázku typické valašské krajiny - takzvaný „jalovcový pasínek"s významným výskytem jalovce obecného (Juniperus communis). Vyskytuje se zde několik druhů vstavačovitých (Orchidaceae): vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), pětiprstka žežulník (Gymnadenia...

Více

Poskla (I.) - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Poskla (2,43 ha) najdeme vCHKO Beskydy, vRožnovské brázdě, na severním úbočí kopce Poskla, asi 0,5 - 1 km severně od obce Hutisko-Solanec, v nadmořských výškách 495 - 565m. Tvoří ji tři samostané plochy na mírně ukloněném severním svahu vrchu. Chrání rozličné typy nelesních společenstev vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. První plochu (I.) pokrývá druhově bohatá mezofilní (vlhká) louka. Počátkem léta rozkvétá tato louka několika stovkami mečíků...

Více

Rybník Neratov - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Rybník Neratov (1,90 ha) tvoří rybník na dolním konci údolí a přilehlá niva potoka Trubiska. Lokalitu najdeme ve Vizovické vrchovině, v nadmořské výšce 425m, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Prlov, v místní části obce Neratov. Chrání významná mokřadní společenstva s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých. Břehy rybníka jsou lemovány olší šedou, na mělčinách v přítokové části jsou porosty orobince širolistého (Typha latifolia). V rybníku se...

Více

Kopce - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Kopce (0,75ha + ochranného pásmo 3ha) najdeme na zádním okraji Vizovických vrchů, v Komonecké hornatině, asi 1 km severně od obce Lidečko. Nachází se v nadmořské výšce 645-680 m a představuje mohutný kerný sesuv pískovců s rozsedlinovými pseudokrasovými jeskyněmi na severovýchodně orientovaném svahu asi 100 m severně od kóty (699 m). Ochranné pásmo je tvořeno pásem širokým 50 m podél celého obvodu přírodní památky. Chráněn je zde mohutný skalní sesuv pískovců s...

Více

Sucháčkovy paseky - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památku Sucháčkovy paseky (0,6951 ha + ochranné pásmo1,3785 ha) najdeme louku ve Vizovické vrchovině, jihovýchodně od obce Lačnov, asi 400 m východně od jižního okraje obce. Přírodní památku tvoří květnatá louka. Na květnaté louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), jedna znejbohatších lokalit v ČR. Dále se zde vyskytuje na vlhkých místech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), blatouch bahenní (Caltha palustris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), na sušších...

Více

Bražiska - přírodní památka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Přírodní památka Bražiska (5ha) se nachází na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, na levém údolním svahu Vsetínské Bečvy severozápadně od obce Jarcová, asi1,5km jihozápadně od Valašského Meziříčí. Chrání listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a typickou karpatskou květenou v bylinném patře. Bylinné patro je tvořeno typickou karpatskou květenou, vyskytují se zde např. ladoňka karpatská (Scilla kladnii), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), lilie zlatohlávek (Lilium martagon),...

Více

Lemešná

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Vrchol na hřebeni moravskoslovenského pomezí s typickými vrcholovými lesními i nelesními společenstvy, jižně od hraničního přechodu Bumbálka. Poblíž vede červeně značená Naučná stezka Javorníky - Družba.

Více

Filka

Místo
Beskydy, Javorníky, Valašsko
Typ

Vrchol Filka na Rozcestí žluté a zelené turistické značky nedaleko rekreační obce Zděchov, jihovýchodně od Vsetína.

Více

Odkazy

http://www.masvas.cz/

 

DKV

Dobrovolný svazek obcí 

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

 

Počasí

Středa Jasno 0/-5 °C
Čtvrtek Jasno 3/-5 °C
Pátek Zataženo 6/-3 °C
Sobota Oblačno 8/-2 °C

Kalendář akcí