Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Míškovice

Místo
Střední Morava - Haná

Míškovice jsou nevelká obec se 430 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Holešov. Obcí prochází silnice spojující města Holešov a Otrokovice. V okolí obce se rozprostírá několik menších lesů. Jihozápadně od obce se zvedají zalesněné stráně kopce Křemenná ( 314 m.n.m.) a na jeho západní stráni je oblast přírodní památky Kurovický lom, kterou tvoří bývalý vápencový lom s jezírkem. Kolem východního okraje obce protéká Míškovický potok a u jeho toku je vybudován rybník. První...

Více

Přílepy

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Přílepy se rozkládá na jihozápadním úpatí Hostýnských vrchů a jihovýchodně od města Holešov. Od severovýchodního okraje obce se rozprostírají malebné lesy přírodního parku Hostýnské vrchy. Kolem jihovýchodního okraje Přílep protéká říčka Mojena a v těchto místech je na jejím toku vybudovaná retenční nádrž využívaná jako přírodní koupaliště. Přílepy jsou větší obcí s 840 obyvateli. Díky své poloze má obec i částečně rekreační charakter, na okraji lesa a v blízkosti vodní...

Více

Roštění

Místo
Střední Morava - Haná

Roštění je větší obec se 700 obyvateli a najdeme ji na rozhraní oblasti Hané a Valašska, severním směrem od města Holešov. Kolem jižní části obce protéká Pacetlucký potok, jež nedaleko obce ústí do říčky Roštěnky, která protéká obcí. Jižně od obce je v blízkosti výše uvedeného soutoku na toku říčky Roštěnky vybudovaná malá vodní nádrž. Severně od obce je ovocný sad a na něj navazuje rozlehlý les. První zmínka o obci je z roku 1131 a v tomto období náležela přerovskému kostelu. V roce...

Více

Třebětice

Místo
Střední Morava - Haná

Třebětice jsou malou zemědělskou obcí s 280 obyvateli a najdeme ji v prostoru mezi městy Holešov a Hulín u silnice spojující tyto dvě města. Obcí rovněž vede železniční trať na trase Hulín - Valašské Meziříčí. Kolem obce protéká rameno říčky Rusavy a jižně od obce potok Žabínek. První zmínka o obci je z roku 1346. Ve středu obce najdeme její dominantu kostel svatého Vendelína postavený v roce 1794. V roce 1885 prodělal kostel přestavbu a byl rozšířený o kněžiště a sakristii. Nad oltářem...

Více

Zahnašovice

Místo
Střední Morava - Haná

Zahnašovice jsou malou zemědělskou obcí s 330 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Holešov. Obec se rozkládá mezi tokem říčky Mojeny a potoka Ludslávka. Severním směrem od obce se nachází prostor letiště Holešov. Na jižní okraj obce navazuje Zahnašovický hájek. Obcí prochází silnice spojující Holešov a Otrokovice. První zmínka o obci je z roku 1131 a byla součástí majetku přerovského arcijáhenství. Dominantou obce je kostel Navštívení panny Marie postavený v roce 1938.

Více

Bařice-Velké Těšany

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Bařice-Velké Těšany vznikla spojením dvou původně samostatných malých obcí Bařice a Velké Těšany. Obec najdeme jihovýchodním směrem od města Kroměříž a pod severními vrcholky Chřibů. Bařice- Velké Těšany jsou nevelkou obcí se 450 obyvateli. Bařicemi protéká Bařický potok a jihovýchodně od obce se rozprostírá les nazývaný Vinohrádek. Velkými Těšany protéká bezejmenný potok, jež jihozápadně od obce ústí do říčky Trňák. V jižní části Těšan je malý rybník. Severním a...

Více

Honětice

Místo
Střední Morava - Haná

Honětice jsou velmi malou obcí s 80 obyvateli a najdeme ji jihozápadním směrem od města Kroměříž a v údolí říčky Olšinky. V okolí obce se rozprostírají malebné lesy. Severně od obce je les nazývaný Obora a v jeho oblasti byly objeveny pravěké mohyly z doby brozové. První zmínka o obci je z roku 1355 a obec byla do roku 1655 kdy se stala součástí zdislavského panství v držení řady drobných šlechtických rodů. V obci se dochovaly dvě památky a to socha svatého Jana Nepomuckého zhotovená v roce 1746 a...

Více

Chvalnov-Lísky

Místo
Střední Morava - Haná

Obec Chvalnov-Lísky vznikla v roce 1960 spojením dvou samostatných malých obcí Chvalnov a Lísky. Obec se rozkládá jihozápadním směrem od města Kroměříž a pod západními vrcholky Chřibů. Osadu Lísky najdeme v údolí říčky Litavky a Chvalnov v údolí Chvalnovského potoka. U severního okraje Lísky a u jižního okraje Chvalnova je vybudován malý rybník. Na severozápadní okraj obce Chvalnov navazuje oblast přírodní památky Přehon, kterou tvoří louka s výskytem vzácných rostlin a to koniklece...

Více

Jarohněvice

Místo
Střední Morava - Haná

Jarohněvice jsou malou obcí s 250 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Kroměříž a na levém břehu říčky Kotojedky. Severozápadním směrem od obce je ovocný sad a jihovýchodně od obce a na pravém břehu Kotojedky se rozprostírá les nazývaný Hvězda. Obcí prochází silnice vedoucí z Kroměříže do Koryčan a kolem obce železniční trať na trase Kroměříž - Zborovice. První písemná zmínka o obci je z roku 1348. Území dnešní obce bylo osídleno již dříve, v nedalekém lese byly objeveny...

Více

Karolín

Místo
Střední Morava - Haná

Karolín je malou obcí s 230 obyvateli a najdeme ji jihovýchodním směrem od města Kroměříž a na úpatí severních vrcholků Chřibů. U severního okraje obce byl vybudován rybník. Severním směrem se rozprostírá les nazývaný Vinohrádek a jižním směrem lesy přírodního parku Chřiby. Okolí obce je cenným archeologickým nalezištěm, nejcennějším nálezem je pěstní klín z období středního paleolitu. Karolín byl založen v roce 1822 až 1823 majitelkou kvasického panství Karolinou hraběnkou Lamberkovou...

Více

Odkazy

http://www.masvas.cz/

 

DKV

Dobrovolný svazek obcí 

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

 

Počasí

Sobota Zataženo 3/-3 °C
Neděle Zataženo -2/-6 °C
Pondělí Skoro jasno -2/-7 °C
Úterý Zataženo 0/-6 °C

Kalendář akcí