Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality

Aktuality


Novější 1

MČR 2017 - Fryštácký Dogtrekking

Datum konání: 7. 9. 2017

FDT2017.jpg


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 16. 8. 2017 9:06

UZAVŘENÍ OBCE!

Datum konání: 26. 8. 2017

UPOZORNĚNÍ:

V rámci Barum Czech Rally Zlín 2017 bude pro průjezd RZ obec uzavřena v sobotu 26. 8. 2017 pro veškerou dopravu a to od 6:27 hod. do 22:56 hod. Mezi průjezdy nebude otevřena!

Pořadatel i OÚ Vlčková děkují obyvatelům obce za pochopení.


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 16. 8. 2017 8:42

Nařízení Státní veterinární správy

Č. j. SVS/2017/084733-Z                                                                             

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a  § 15 odst. 1. písm.  b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

 

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.

Čl. 1 Vymezení zamořené oblasti

Zamořenou oblastí africkým morem prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.  

Čl. 2 Opatření v zamořené oblasti afrického moru prasat

(1)     V katastrálních územích zamořené oblasti africkým morem prasat vymezené v čl. 1 se zakazuje chovat domácí prasata určená k domácí porážce, pokud chovatelé nezajistí ve svém chovu dodržení těchto podmínek

a)      bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,

b)      chov v ustájovacím místě bez výběhu,

c)      nezkrmování  zelené píce,

d)      nepodestýlání slámou,

e)      k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv

(2)     V katastrálních územích zamořené oblasti africkým morem prasat vymezené v čl. 1 se nařizuje do 31. 7. 2017 poražení všech domácích prasat určených k domácí porážce, pokud chovatelé nezajistí dodržení podmínek uvedených v odstavci 1. Veškeré suroviny z domácí porážky budou spotřebovány v domácnosti chovatele. 

Čl. 3 Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a)  50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4 Společná a závěrečná ustanovení

(1)     Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2)     Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne 13.07.2017 

MVDr. František Mahdalík ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj podepsáno elektronicky

Obdrží:

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 18. 7. 2017 17:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rané brambory

Datum konání: 14. 7. 2017

Farma Machů zahájí v pátek 14. 7. 2017 prodej plodin ze sklizně roku 2017:

Rané brambory -  9 Kč/kg........................25 kg

                            10 Kč/kg.......................10 kg

Prodejní doba od 14. 7. 2017 do 10. 9. 2017 - středa a pátek od 8:00 do 11:00 - od 15:00 do 17:00 hodin

Prodejní místo: Kostelec, Za Humny 655

Telefon:             607 641 696


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 13. 7. 2017 17:50

POHÁDKOVÝ LES!!!

Datum konání: 19. 8. 2017

Pohadkovy les 2017.jpg


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 11. 7. 2017 17:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Volné pobíhání psů - upozornění!

Upozornění:

V poslední době se v katastru obce vyskytli volně pobíhající psi. Bylo zřejmé, že tito psi nepocházejí z obce. Jejich volné pobíhání může být zdrojem neklidu i nebezpečí jak pro obyvatele, tak i pro zvířata. Ve vlastním zájmu své psy voďte na vodítku, anebo je zabezpečte na vlastním pozemku. Obecní úřad tuto situaci řeší - malá připomínka - možná tak budou mít majitelé psích mazlíčků blíž i k jejich exkrementům, které budou z chodníků a silnic za sebou sbírat. 


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 25. 4. 2017 18:02

Nabídka zaměstnání

Stabilní a perspektivní česká výrobní společnost Holík International, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Vysekávač/Vysekávačka kožených a textilních dílů pro výrobu speciálních rukavic do své provozovny ve Štípě.
 
•             Příjemné a moderní pracovní prostředí
•             Jednosměnný provoz
•             Obědy za zvýhodněnou cenu
•             25 dnů ŘD
•             Nástup ihned

Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.holik-international.cz nebo u paní Petry Drábkové.
Tel.: 730 898 308
e-mail:
drabkova@holik-international.cz


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 13. 4. 2017 17:15

Hasiči upozorňují!

http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 14. 3. 2017 17:43

Ovoce a zelenina

Společnost Vitamínka Uherský Brod bude opět zavážet do Vlčkové čerstvé ovoce a zeleninu až od září 2017 -  termín bude upřesněn!


Publikováno 14. 2. 2017 17:25

Rozbory vody ze studní

Studny_rozb.pdf


Autor: OÚ Vlčková Publikováno 9. 2. 2017 17:08

Novější 1

Odkazy

http://www.masvas.cz/

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

Počasí

Neděle Polojasno 17/10 °C
Pondělí Jasno 20/8 °C
Úterý Jasno 20/9 °C
Středa Jasno 21/8 °C

Kalendář akcí