Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správyČ. j. SVS/2017/084733-Z                                                                             

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a  § 15 odst. 1. písm.  b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

 

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812 Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.

Čl. 1 Vymezení zamořené oblasti

Zamořenou oblastí africkým morem prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.  

Čl. 2 Opatření v zamořené oblasti afrického moru prasat

(1)     V katastrálních územích zamořené oblasti africkým morem prasat vymezené v čl. 1 se zakazuje chovat domácí prasata určená k domácí porážce, pokud chovatelé nezajistí ve svém chovu dodržení těchto podmínek

a)      bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,

b)      chov v ustájovacím místě bez výběhu,

c)      nezkrmování  zelené píce,

d)      nepodestýlání slámou,

e)      k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv

(2)     V katastrálních územích zamořené oblasti africkým morem prasat vymezené v čl. 1 se nařizuje do 31. 7. 2017 poražení všech domácích prasat určených k domácí porážce, pokud chovatelé nezajistí dodržení podmínek uvedených v odstavci 1. Veškeré suroviny z domácí porážky budou spotřebovány v domácnosti chovatele. 

Čl. 3 Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a)  50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4 Společná a závěrečná ustanovení

(1)     Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2)     Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne 13.07.2017 

MVDr. František Mahdalík ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj podepsáno elektronicky

Obdrží:

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Odkazy

http://www.masvas.cz/

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

Počasí

Pátek Polojasno 29/16 °C
Sobota Oblačno až zataženo s občasným deštěm 19/14 °C
Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/12 °C
Pondělí Jasno 21/10 °C

Kalendář akcí